Kerstin Rahm-Sjögren
utvecklingskonsult
Paradox K Rahm AB heter företaget.
En paradox är något som verkar orimligt eller motsägelsefullt men likväl kan vara
verkligt och/eller sant, som till exempel "en talande tystnad". Jag tycker att livet
är fullt av motsägelser.

Att jobba med utveckling av organisationer, företag och människor handlar mycket
om att möta det motsägelsefulla, att se att det finns många olika sanningar,
förhållningssätt och tankemönster.

Jag ser det som min uppgift att hjälpa mina kunder att hantera dessa motsägelser
på ett konstruktivt sätt, så att de har nytta av dem istället för att de skapar
problem.
Paradox K. Rahm AB,   Slottsåvägen 30,   511 91  Skene,   tel: 070-520 41 64,   epost:  kerstin.rahm-sjogren @telia.com