Kerstin Rahm-Sjögren
utvecklingskonsult

Jag brukar säga att det stora med handledning är att deltagarna får tid att tillsammans med
kollegor, i lugn och ro granska, reflektera och samtala kring sitt arbete.

Min utgångspunkt är att handledningen ska fördjupa deltagarnas självkännedom och därmed öka
deras förmåga att göra medvetna val och handla konstruktivt. Dialogen och icke värderande
observationer är metoder att nå dit.

Uppgiften är att fundera över det som händer i vardagsarbetet. Var och en är fri att ta upp vad
som helst som har med arbetet att göra och får sedan gruppens hjälp att reflektera kring det.

Min uppgift som handledare är att leda processen genom att:
•  Ställa frågor, föra in teori och ge ett utifrån-perspektiv.
•  Skapa ett tryggt och kreativt arbetsklimat.
•  Se till att ramarna för arbetet hålls och att tiden används optimalt.
•  Stimulera till vidare reflektioner kring aktuella frågor.

Deltagarnas uppgift är att ta med sig frågeställningar, vara stödjande för de andra i gruppen och
vara aktiva i sina reflektioner.
Paradox K. Rahm AB,   Slottsåvägen 30,   511 91  Skene,   tel: 070-520 41 64,   epost:  kerstin.rahm-sjogren @telia.com