Kerstin Rahm-Sjögren
utvecklingskonsult
Företagets inriktning är framförallt:

•  Ledarutveckling med chefer på strategisk och operativ nivå, både i grupp och enskilt.
•  Coachning och coachande förhållningssätt. Jag arbetar både med utbildning i detta och med 
    konkret coachning.
•  Grupputveckling med bl.a. kommunikation, samarbete, förändringsarbete,
    självförstärkande grupper och medarbetarskap.
•  Konflikthantering.
•  Mental träning och förändringsarbete med tankemönster.
•  Utvecklingsinsatser utifrån begreppen "En lärande organisation" och
    "Samspelsorganisationen".
•  Vårdutveckling.
•  Hälsofrågor; att må bra, stress, utbrändhet, arbetsutmattning och yoga.
•  Processutveckling av psykosocial arbetsmiljö.
•  Arbetsmiljökartläggningar.
•  Utvärdering.
•  Handledning i grupp eller enskilt.

Jag har tillsammans med Torgny Sjögren skrivit boken "Att vara sjuksköterska och chef".

Min grundidé i företaget är att inte arbeta utifrån färdiga koncept/kurser utan att istället
komponera ihop en bra blandning för respektive uppdrag.

Jag gör allt från korta föreläsningar till fleråriga utvecklingsprojekt. Jag arbetar både i offentlig
verksamhet och privata näringslivet. Jag arbetar i hela landet.

Innan jag startade företaget (1987) var jag under 10 år anställd på Bohuslandstinget som chef
för det tidigt förebyggande arbetet. Där arbetade jag även med personal- och vårdutveckling.
Dessförinnan arbetade jag som socialarbetare på olika sätt i Göteborgs kommun.

Jag har gått på Socialhögskolan samt olika utbildningar inom bl.a. gestaltpsykologi,
tankefältsterapi och psykosyntes. Jag har egen handledning.

Jag är utbildad Kundaliniyogalärare och när så önskas kan yogan användas i olika
utvecklingssammanhang. Ibland håller jag också yogaklasser i Lofsdalen.

Jag är gift, mamma till två vuxna barn samt mormor och farmor.
Paradox K. Rahm AB,   Slottsåvägen 30,   511 91  Skene,   tel: 070-520 41 64,   epost:  kerstin.rahm-sjogren @telia.com